Gör en hälsotest. Testen görs med hjälp av ALFA-programmet.  Efter många års forskning har man kommit fram till att alla
processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. Genom att avläsa
dynamiken i hjärtats rytm kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd.
Arbetsrytmen “hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som ett fingeravtryck.

Men kunskapen bakom metoden är långt ifrån ny. Inom kinesisk och indisk (ayurvedisk) medicin har hälsan
traditionellt alltid mätts via pulsen. Välkommen att boka en tid