Xinping Therapy:

Xinping Therapy är en är en form av energipsykologi som ger dig verktyg att på egen hand komma till rätta med fysiska problem som orsakats av olika händelser i ditt liv. Det kan vara händelser du upplevt som barn eller senare i livet. Har du inte kunnat släppa händelsen utan istället försökt förtränga den (lagrat den i kroppen) så kan den ge kroppsliga besvär långt senare i livet.

 

 

HEALING

 

Healing kan användas på olika sätt antingen genom att man lägger händerna på den plats på kroppen som behöver få mer energi eller där en blockering sitter eller att man rör händerna över kroppen. Båda dessa tekniker hjälper din kropps egen läkningsförmåga att komma igång. Ibland släpper blockeringen redan under behandlingen och i bland kan det ta längre tid för kroppen att läkas. Det händer också att jag under healingen får "budskap" om vad som orsaken till problemet och vad du själv bör göra för att hjälpa läkningen att komma igång. Ofta rör det sig om händelser i barndomen som inte har bearbetats utan "kapslats" in i kroppen och av en eller annan anledning gör sig påmind. Ofta beror detta på att du ställts inför någonting som påminner din kropp om den ursprungliga händelsen.

 

 


Copyright © 2009 AENEA Hälsa och Harmoni.  Med ensamrätt.
Ändrad: 2014-11-13