Rätt andning är viktigare än vad man tror

 

Sättet du andas på har i allra högsta grad påverkan på din hälsa.

Med hjälp av en effektiv andning har du möjlighet att påverka bl.a stressnivå, blodtryck, smärtnivå och sömn.

Den 28/1 har du möjlighet att få råd för hur just du kan justera din andning för att på så sätt få ett bättre hälsotillstånd.

 

Hos AENEA Hälsa & Harmoni kan du lära dig hur du ska andas effektivt och på sätt återuppbygga, eller behålla, en god hälsa.

Boka tid för en scanning i Alfa-apparaten och se direkt hur din kroppen påverkas.

 

Sagt av en kursdeltagare. "Jag har haft stor nytta av kursen och boken. Mitt blodtryck har gått ner och det är en fröjd att jogga.

Jag kan heller inte tänka mig att sova utan tejpad mun. /AM"

 

Hur fungerar det?

ALFA-apparaten gör det möjligt att på kort tid genomföra en diagnos av kroppens organismer med hjälp av en neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variabilitet. Efter många års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytm kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd. Arbetsrytmen “hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som ett fingeravtryck.

Men kunskapen bakom metoden är långt ifrån ny. Inom kinesisk och indisk (ayurvedisk) medicin har hälsan traditionellt alltid mätts via pulsen.

 

 

 

 

 

 

Fördelar med att använda en Relaxator

     Luften hamnar nere i mellangärdet. Relaxatorn
    stimulerar diafragman att jobba som den ska.
    Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel och en bra
    diafragmaandning gör att inandningsluften i större
    utsträckning hamnar nere i mellangärdet, vilket är
    önskvärt då bl a syreupptaget blir effektivare.

 
 

    Ger en rytmisk andning. Hjärtats rytm följer
    andningsrytmen, så om din andningsrytm är
    oregelbunden har det en negativ inverkan på ditt hjärta.
    Relaxatorn hjälper dig bibehålla andningsvanor som är
    mer rytmiska och avslappnade.

 

    Reducerar stress och oro. När du andas genom
    Relaxatorn örlänger du utandningen, vilket får din kropp
    att slappna av. Inandning är en aktiv process där bland
    annat pulsen stiger, medan utandning är en passiv
    process kopplat till avslappning och där pulsen sjunker.
    Ökad avslappning gör att du upplever mindre stress och
    mer harmoni. När din kropp är mer avslappnad fungerar
    du bättre och kan åstadkomma mer med mindre
    ansträngning.

 

 
 

      Förbättrar syresättning. När vi andas på ett sätt som
    inte är optimalt lider vår kropp brist på syre. Hjärna,
    hjärta, muskler och ögon är alla storförbrukare av syre
    och en sämre syresättning har störst negativ påverkan
    på dessa organ. Med Relaxatorn hamnar luften i högre
    utsträckning i mellangärdet vilket resulterar i ett ökat
    och effektivare syreupptag.

 

 

 

 

Så här kan det se ut i Alfan. På den vänstra bilden andas klienten utan Relaxator och på den högra med
en Relaxator.
Klienten gick från ett hälsoindex på 42% till 100%.

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 AENEA Hälsa och Harmoni.  Med ensamrätt.
Ändrad: 2017-01-19